Concurs de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca


Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează, la sediul său din Şoseaua Kiseleff nr.30, în conformitate cu prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, concursul de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca.

Condiţii de participare:

• studii superioare de lungă durată în domeniul de referinţă: arte (teatru), umaniste (istorie-istoria artei, studii culturale), ştiinţe economice (management), drept, ştiinţe sociale şi politice (ştiinţe administrative);

• experienţă profesională în domeniul de referinţă;

• experienţă managerială, dobândită în instituţii/companii de spectacole/concerte sau prin managementul de proiecte culturale;

• cunoaşterea cel puţin la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, după cum urmează:

· 14 octombrie 2010: depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

· 15-21 octombrie 2010: analiza proiectelor de management – prima etapă.

· 22-25 octombrie 2010: susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, conform prevederilor din Regulamentul de concurs, la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, până joi, 14 octombrie 2010, orele 17,00.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

• cerere de înscriere la concurs;

• copie după actul de identitate;

• curriculum vitae (de preferat model european, cf. H.G. nr. 1021/2004);

• diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;

• diploma/atestatul în domeniul managementului cultural, sau după caz, documente care să ateste experienţa managerială;

• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

• cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

• carnetul de muncă;

• proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro) şi a Teatrului Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca (www.teatrulnationalcluj.ro) sau se pot obţine de la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Programelor Culturale Prioritare (telefon: 021-224.40.55) sau de la Serviciul Managementul Resurselor Umane şi Dialog Social (telefon: 021-224.41.46) din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, (luni-joi între orele 8,30-17,00; vineri între orele 8,30-14,30).

BIBLIOGRAFIE:

· Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009

· Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

· CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003), cu modificările şi completările ulterioare

· LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

· Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

· Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

· Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: